Direct naar de inhoud.

Home

 

Sandra Vos, geboren in de gemeente Borger.  Op haar vierde kreeg ze een cadeau die haar leven zal beïnvloeden in haar creativiteit. Die dag deed de schildersezel zijn intrede.

Al op jonge leeftijd was ze gefascineerd door de schilderkunst van Salvador Dali. Prachtige onwerkelijke werelden om je even te doen dromen naar het ontastbare. Ze was 16 en bezocht in Parijs voor het eerst het meesterlijke bouwwerk , Centre Pompidou. Haar eerste schilderij van Dali mocht ze aanschouwen. Een imposant doek van 100 bij 150 met de zes verschijningen van Lenin maakte enorme indruk. Wat voor haar resulteerde in het ontdekken van de surrealistische wereld van haar eigen hand.

Ze ontdekte dat beeldhouwen haar op een andere manier kon grijpen, maar dit was van korte duur. Haar hart ligt bij het schilderen. Rechte lijnen in combinatie met de losheid vanuit haar vingers schilderen maakt dat het werk van Sandra spannend blijft. Ze wil het doek voelen ! Ze werkt graag met veel kleuren. Haar uitdaging ligt om een specifieke kleur uit te werken in meerdere gradaties. Prachtig vind ze het om kleuren over elkaar heen te laten vloeien zodat het net lijkt dat het schilderij uit kleine schilderijtjes bestaat. Ze werkt graag met verdikte verf. Het brengt zoveel levendigheid in het werk. Kunstwerken kunnen bestaan uit meer dan vijftien lagen verf. Kleuren worden dan zó intens en bijzonder. Hierdoor is elk schilderij uniek. Een schilderij van Sandra veranderd door de speling van het licht op elk moment van de dag.

Als autodidact blijft ze elke keer aan het experimenteren. Niet vast leggen op een stijl want er is nog zoveel te ontdekken. Zoals haar stemming is, zo vormen haar schilderijen. Een wit doek en niet wetend waar het naar toe leidt is voor haar een constante strijd om te zoeken naar balans, spanning en kracht. Ze wil mensen ontroeren met haar werk, bewust worden om vanuit vaste patronen te kunnen loslaten. De lijnen en de wolken samengevoegd maken elk kunstwerk uniek  !

Bezoeker,

Verwonder , Fantaseer en Geniet van haar werk !

 

                                            @ Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren t.b.v. van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online).